måndag 14 maj 2012

Stigande älv .


Sol och värme, med starka vindar, verkar äntligen ha fått fart på snösmältningen . Vattnet har börjat stiga i älven och kryper nu allt längre upp på strandkanterna . Smältvattnet forsar fram i bäckar och diken, och sköljer med det mesta i sin väg utför branterna .    En kvällstur till andra sidan Tegeforsen med sambon och hund stod på schemat . Kvällssolen stod lågt när vi svängde in på Sundetvägen väster om Staa-bron . Halvvägs blev det plötsligt tvärstopp . Efter diverse våld med yxan på en omkullfallen gran, som låg tvärs över vägen, så tog vi oss snart vidare . Vägen från järnvägs överfarten är nu ganska mjuk men snöfri, fullt körbar med bil . Strax efter bommen så har dock en vägtrumma gett vika och en större del av vägbanan har följt med . Det sitter en röd vägkäpp där vägskadan är så ingen ska köra ner i gropen .
En Älg stod vid vägkanten lite längre fram och blängde på oss när vi kom . -Jaha, börjas det nu ? tänkte han nog . Det är ju inte ovanligt att man får se både Älgar, Rävar och Harar som rör sig på den här sidan helt obekymrat, här är ju inte så mycket folk som på norra sidan om älven . 
Nere vid vindskyddet forsade en översvämmad bäck ner mot älven,
och strandlinjen stod nu högre upp än tidigare i veckan .Vi tog med våra fiskespön och gick längs kanten nedströms . Sambon har börjat få in fina kast med sitt nya spö, blandad med glada tillrop .
Att fiska medströms och med en koppar Salamander var hennes val för kvällen .Vid fikaplatsen längre ner rann ytterligare en bäck över sina bredder . Stenarna kring eldstaden låg malplacerad mitt i det forsande vattnet, och trädet som brukar fungera som sittplats på sommaren, var numera en vågbrytare . Det blåste fortfarande hårda vindar och besöket vid den stigande älven blev kort .
Utan fisk även denna kväll ...men nu vet vi att man tar sig dit ;)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar